CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemistry of binder phase grain boundary in WC-Co based cemented carbide

Jonathan Weidow (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur )
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials (0263-4368). Vol. 41 (2013), p. 366-369.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A binder phase grain boundary was located in a WC-Co-Cr cemented carbide using electron backscatter diffraction. A transmission electron microscopy specimen was produced including the grain boundary of interest. An energy dispersive X-ray analysis showed segregation of W and Cr to the grain boundary. However, no impurity atoms were found. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Nyckelord: sem, ebsd, tem, edx, interfaces, microscopy, specimensDenna post skapades 2013-11-14. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 186679

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group (2012-2015)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur