CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MAP detection of nonlinearly distorted OFDM signals

Ashish Gupta ; Jekaterina Reeder ; Ali Behravan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE International conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 18666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur