CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarization-mode dispersion in optical fibers and its implications on signal transmission

Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroelektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 91-7197-869-0.- 56 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: optical fibres, polarization-mode dispersion (PMD), ultra-high bit-rates, measurement of accumulated/distributed PMD, digital signal transmission, PMD-compensationDenna post skapades 2013-11-14.
CPL Pubid: 186658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 325