CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pre-scaled clock recovery and ultra-high bit rate soliton transmission over installed optical fibres

Jonas Hansryd (Institutionen för mikroelektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 91-7197-874-7.- 45 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: optical solitions, all-optical clock recovery, pre-scaled clock recovery, time-division multiplexing, polarization-mode dispersion, differential group delay, optical fibre, installed fibre, field experimentDenna post skapades 2013-11-14.
CPL Pubid: 186657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 326