CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Investigations of the Impact of Equivalence Ratio Oscillations on a Bluff Body Flame

Christina Schrödinger ; D. Nolte ; Michael Oevermann (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; C. O. Paschereit
Proceedings of the European Combustion Meeting, June 25-28, 2013, Lund, Sweden p. P3-65-71. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-13.
CPL Pubid: 186639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Mekanisk energiteknik
Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur