CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical studies on the impact of equivalence ratio oscillations on lean premixed flame characteristics and emissions

Christina Schrödinger ; Christian Oliver Paschereit ; Michael Oevermann (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Seventh International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD7) (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-13.
CPL Pubid: 186638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur