CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simple scheme for polarization-independent all-optical sampling

Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bengt-Erik Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Photonic Technology Letters Vol. 16 (2004), p. 2108-2110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1866

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur