CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-blocking shared data structures for shared memory multiprocessor systems

Yi Zhang (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 65 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-13.
CPL Pubid: 186577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur