CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualizing Curved Spacetime

Rickard Jonsson (Institutionen för astronomi och astrofysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 51 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-13.
CPL Pubid: 186567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för astronomi och astrofysik (2001-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur