CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highly enantioselective hydrogenation and transfer hydrogenation of cycloalkyl and heterocyclic ketones catalysed by an iridium complex of a tridentate phosphine-diamine ligand

J. A. Fuentes ; I. Carpenter ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; M. L. Clarke
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 49 (2013), 87, p. 10245-10247.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Ir complexes of chiral phosphine-diamine ligands catalyse the hydrogenation and transfer hydrogenation of aryl-piperidin-4-ylmethanones, and ketones bearing both an aryl group and secondary alkyl substituent with up to 98% e.e., and with substrate to catalyst ratios of up to 4000.Denna post skapades 2013-11-13.
CPL Pubid: 186549

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur