CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Silver for the H-2-Effect in H-2-Assisted Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 Over Ag/Al2O3

Stefanie Tamm (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 143 (2013), 9, p. 957-965 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Silver/alumina catalysts are known to be highly active for hydrogen-assisted selective catalytic reduction (SCR) of nitrogen oxides. A comparison of silver/alumina and pure alumina catalysts shows that hydrogen conversion occurs on the silver. Subsequently formed NO2 is crucial for NH3-SCR and in addition products from the hydrogen conversion influence nitrates on the alumina by spill-over.

Nyckelord: Ag/Al2O3; gamma-Alumina; NO2; N2O; Hydrocarbon-SCR; NH3-SCR; MechanismDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-13. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 186539

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Transport
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur