CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The user centred lighting design process

Monica Säter (Institutionen för arkitektur)
Lux Pacifica 2013: Cultural Lighting, March 6-8, 2013 p. presentation no. LPT-084. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-11-12.
CPL Pubid: 186514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur