CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lighting design based on human principles

Monica Säter (Institutionen för arkitektur)
CIE Centenary Conference "Towards a New Century of Light", April 15-16, 2013, Paris, France p. Poster presentation 098. (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-11-12.
CPL Pubid: 186513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Konst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur