CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge from photobiology transformed into the lighting design process

Monica Säter (Institutionen för arkitektur)
LUX EUROPA 2013, 12th European Lighting Conference Krakow, 17 – 19 September 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-11-12.
CPL Pubid: 186502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur