CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermodal Freight Transport - Urban Impact of New Network Operation Principles and Transshipment Technologies

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Cities of Tomorrow : Human Living in Urban Areas - Transportation of People and Goods, Göteborg, 23-24 August. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur