CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a haptic interface for in-vehicle systems

Jessica Isaksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Jonas Nordquist ; Peter Bengtsson
Proceedings of the International Ergonomics Association XVth Triennial Congress – Ergonomics in the digital age, Seoul, Korea, August 24-29, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 18647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur