CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Including haptic properties in product development work: a theoretical approach

Jessica Isaksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design)
Proceedings of AED 2004, Glasgow, Scotland, September 5-8, 2004. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 18645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design (2004-2004)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur