CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Clock Synchronization in Wireless Networks Using Parameter Estimation and Consensus Techniques

Sun Wanlu (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-11. Senast ändrad 2015-02-05.
CPL Pubid: 186421

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-12-02
Tid: 10:00