CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Software product lines (SPLC 2010) Preface

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Science of Computer Programming (0167-6423). Vol. 78 (2013), 12, p. 2293-2294.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Editorial.Denna post skapades 2013-11-11. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 186408

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)