CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lithium resource flows over time: Implications and challenges

Duncan Kushnir (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 245 (2013),
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting abstract.Denna post skapades 2013-11-11. Senast ändrad 2015-07-06.
CPL Pubid: 186405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur