CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scoping recycling investigations of lithium iron phosphate batteries

Sravya Kosaraju (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Stefan Allard (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 245 (2013),
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting abstract.Denna post skapades 2013-11-11. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 186401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur