CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Kersti Karltorp (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Fredrik Dolff
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 68 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: havsbaserad vindkraft, handlingsplan, SverigeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-11. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 186375

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology