CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic wave scattering by rough crack in an anisotropic solid

Tatiana Krasnova (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 19 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: anisotropy, rough crack, scattering, integral equation, pertubation approachDenna post skapades 2013-11-08.
CPL Pubid: 186310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur