CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards life predicton of synchronous belts

Tomas Johannesson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 22 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: automotive, betl, camshaft drives, dynamic, load sistribution model, belt life prediction, mathematical modeling, simulation, synchronous, timingDenna post skapades 2013-11-08.
CPL Pubid: 186308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur