CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An embedded language approach to hardware description and verification

Koen Claessen (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 168 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-08.
CPL Pubid: 186307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur