CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

38 GHz Microwave Photonic Generation utilizing Four-Wave and Fiber Bragg Gratings

Pere Perez Millan ; Andreas Wiberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Miguel V Andrés
Paper TD-4 on Topical Meeting on Microwave Photonics, Ogungquit, ME, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 1863

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur