CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic studies of vanadyl etioporphyrin hydrodemetallization

Feixiang Long (Institutionen för teknisk ytkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 40 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: porphyrin, metal porphyrin, vanadyl porphyrin, etioporphyrin, kinetics, hydroprocessing, hydrotreeating, hydrometallization, CoMo catalystDenna post skapades 2013-11-08.
CPL Pubid: 186285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Yt- och kolloidkemi

Chalmers infrastruktur