CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kernel SODA: A Feature Reduction Technique Using Kernel Based Analysis

Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; S.Y. Kung
The 12th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA'13), 2013. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 186243

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur