CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economic and environmental impacts of microbial biodiesel

Luis Caspeta (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Nature Biotechnology (1087-0156). Vol. 31 (2013), 9, p. 789-793.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: biofuels, biomass, fuelsDenna post skapades 2013-11-07. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 186213

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur