CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two facets of physics : understanding coherent superconducting transport and how students make sense of physics

Åke Ingerman (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 37 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-07.
CPL Pubid: 186193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur