CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drop impact on solid and liquid surfaces

Ronny Lindgren (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - xii, 45 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-06.
CPL Pubid: 186154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 2002:4