CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tribological effects of designed steel sheet surfaces in stamping

Daniel Wiklund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - v, 40 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-06.
CPL Pubid: 186139