CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating diffusion coefficients in collodial particle systems

Mats Kvarnström (Institutionen för matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - viii, 28 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-06.
CPL Pubid: 186138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2002:79