CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Motor unit firing patterns in light manual work : with special reference to the etiology of chronic muscle pain in computer users

Stefan Thorn (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - viii, 22 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Rörelseorganens besvär, Enformigt arbete, Elektromyografi, DatorerDenna post skapades 2013-11-06.
CPL Pubid: 186119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology 6