CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Groupage of Goods and Information in Systems for Combined Transport

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Transportation systems : theory and application of advanced technology. Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Transportation systems, Tianjin, 24-26 August ,1994. p. 919-924. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2013-05-14.
CPL Pubid: 1861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur