CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-esteem and appreciation: a forgotten human need in housing for Scandinavian retirees in warmer climates?

Johanna Andersson ; Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi)
3rd Nordic Conference on Construction Economics and Organisation p. 61-70. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2013-08-20.
CPL Pubid: 18605

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur