CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urban design and development in the Swedish tradition

Knut Strömberg (Institutionen för arkitektur)
New urbanism and beyond. Designing cities for the future, Tigran Haas (ed.), Rizzoli New York 2008 (2008)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-04.
CPL Pubid: 186011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur