CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational precision of traffic equilibria sensitivities in automatic network design and road pricing

Hillel Bar-Gera ; Fredrik Hellman ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Transportation Research Part B: Methodological (0191-2615). Vol. 57 (2013), p. 485-500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Recent studies demonstrate the importance of computational precision of user equilibrium traffic assignment solutions for scenario comparisons. When traffic assignment is hierarchically embedded in a model for network design and/or road pricing, not only the precision of the solution itself becomes more important, but also the precision of its derivatives with respect to the design parameters should be considered. The main purpose of this paper is to present a method for precise computations of equilibrium derivatives. Numerical experiments are used for two evaluations: (1) precision of computed equilibrium derivatives for a medium-size network (Anaheim); and (2) the impact of precise derivatives on capacity-expansion solution quality for a small network (Sioux Falls).

Nyckelord: Traffic equilibria, Sensitivities, Computational precisionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 185999

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur