CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tunable FBARs Based on Sol-Gel Grown PMN-PT Films

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Spreitzer Matjaz ; Asja Veber ; Danilo Suvorov
8th European Microwave Integrated Circuits Conference, EuMIC 2013 - Held as Part of 16th European Microwave Week, EuMW 2013; Nuremberg; Germany; 6 October 2013 through 8 October 2013 p. 368-371. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Nonlinear electrostriction coefficient; PMN-PT films; Tunable FBAR


Article number 6687862Denna post skapades 2013-11-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 185990