CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Growth Conditions on Performance of BiFeO3-0.33BaTiO3 BAW Resonators

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Markus Löffler (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group )
IEEE—UFFC joint symposia on 21—25 July 2013, Prague (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-11-01. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 185988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik
Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group (2012-2015)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)