CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methoxyphenols in smoke from biomass burning

Jennica Kjällstrand (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 50 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: methoxyphenols, biomass, wood, lignin, smoke, combustion, antioxidantsDenna post skapades 2013-10-31.
CPL Pubid: 185936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur