CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase characterization of polar liquid crystals using dielectric spectroscopy

Jan Lagerwall (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 96 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: dielectric spectroscopy, polar liquid crystals, ferroelectricity, antiferroelectricity, Goldstone mode, soft mode, chiral-dopant mixtures, surface-induced phasesDenna post skapades 2013-10-31.
CPL Pubid: 185926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Nanoteknik

Chalmers infrastruktur