CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förbränningsförlopp i en bädd av biobränsle

Monica Axell (Institutionen för energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 80 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: biomass, grate, bed, co-current, batch-wise, down-draught, combustionDenna post skapades 2013-10-31.
CPL Pubid: 185923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur