CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mimesis och arkitektur : förslag till utvidgning av arkitekturdiskursens förståelsefält

Magdalena Forshamn (Institutionen för arkitekturens teori och historia)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 84 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: arkitekturteori, småhusDenna post skapades 2013-10-31.
CPL Pubid: 185918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitekturens teori och historia (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur