CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental aspects on polyurethane insulated district heating pipes

Morgan Fröling (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 48 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: polyurethane foam, district heating pipe, insulation, long-term thermal performance, carbon dioxide, cyclopentane, environmental performance, life cycle assessmentDenna post skapades 2013-10-31.
CPL Pubid: 185909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur