CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Långsiktig framgång - reducera fel och slöseri i byggandet

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Stockholm : Svensk Byggtjänst, 2013. ISBN: 9789173336314.- 186 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Företag och andra organisationer lever med krav och förväntningar på att leverera allt högre kundvärde och att samtidigt förbruka allt färre resurser. Långsiktig framgång syftar i den här boken på att utveckla och fullfölja en genomtänkt strategi för att möta båda dessa krav. Boken handlar i första hand om hur företag kan minska resursförbrukningen genom att minska förekomsten av fel och slöseri, dvs sådan förbrukning av resurser som inte tillför värde för kunden. Att minska slöseri är en ledarskapsfråga, inte minst genom att träna medarbetarna att se den verkliga resursförbrukningen i de egna processerna och att kunna förstå på vilket sätt den tillför värde för kunden. Boken syftar därför till att inspirera och vägleda företagsledare och medarbetare hos företag och andra organisationer till att öka sin konkurrenskraft genom att faktiskt reducera volymen fel och slöseri i sina processer. Men den riktar sig också till högskole- och universitetsstudenter som vill skaffa nya perspektiv på byggande och byggprocesser.

Nyckelord: byggindustri, byggprocess, effektivitet, produktivitet, strategi


Utgivare: Svensk ByggtjänstDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-30. Senast ändrad 2015-04-08.
CPL Pubid: 185906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur