CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of large inelastic deformations of foam with respect to energy absorption

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mats Landervik (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Poromechanics III, Biot Centennial Conference, Oclahoma City, May 24-27, 2005 p. 95-100. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-03-23. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 18589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur