CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Cost of Defects in Construction

Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Yngve Hammarlund
Automation in Construction Vol. 8 (1999), p. 681-687.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 18588

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur