CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biorefineries, using lignocellulosic feedstocks, will have a key role in the future bioeconomy

Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; J. Saddler
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr (1932-104X). Vol. 7 (2013), 5, p. 475-477.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-10-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 185874

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur