CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From consumption to use - Consumer requirements in functional sales

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Viktor Hjort af Ornäs
In Horváth, I & Rusák, Z (eds.) Proceedings of the Seventh International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering - TMCE 2008, April 21-25, Izmir, Turkey (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-10-30. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 185873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Interaktionsteknik

Chalmers infrastruktur